Moz o autoritě domény 2.0: Jak by SEO měli (a neměli) používat autoritu domény

Moz uvedl, že: „Autorita domény se stala standardem průmyslu pro měření síly domény, což je relevantní také k hodnocení.“ Byť je tato metrika hojně a široce užívána, je tak trochu kontroverzní. Někteří SEO si stěžovali, že je autorita domény pouze zbytečné rozptýlení, které vytváří akorát zmatek pro začátečníky v SEO, kteří se na autoritu domény zaměřují, aniž by měli k tomu nějaký důvod nebo správný kontext.
 
Nová verze autority domény bude spuštěna tento víkend, takže jsme se zeptali Russ Jonese, hlavního vedoucího vývoje v Moz, aby vysvětlil některé změny, a také aby také odpověděl na nějaké otázky ohledně kontroverze, která autoritu domény obklopuje.
 
Co je vlastně doménová autorita?
Jones: Autorita domény je jakési skóre hodnocení internetových vyhledávačů, které bylo vyvinuto společnosti Moz, které předpovídá, jak se bude pravděpodobně vaše stránka hodnotit ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů (SERP). Autorita domény a její skóre se pohybuje v úseku od jedné až do sta, kdy vyšší skóre koresponduje s vyšší pravděpodobností a vyšší schopností, že se bude stránka hodnotit dobře.
 
Autorita domény je vypočítána tak, že hodnotíme linking root domény, počet celkových odkazů, skóre spamu a také další vhodné výpočty, které všechny sestávají toto jednotné skóre.
 
Proč náš průmysl přesně tohle potřebuje?
Jones: Autorita domény je velice komparativní metrika, a to nemůžeme více zdůraznit. Jako takové, izolované, autorita domény znamená pramálo. Když se ale podíváte na skóre skrze oči konkurence  jako je například porovnání Papa Johns k Pizza Hit a k Little Ceasars – autorita domény je velice mocná metrika.
 
Google je černá schránka. Kromě nějakých pár a velice od sebe vzdálených postřehů, je velice málo známo o tom, jak vlastně Google hodnotí výsledky vyhledávání. Autorita domény je tou nejlepší metrikou ke dnešnímu dni, která dokáže předpovědět, jak velká pravděpodobnost je, že se stránka bude hodnotit na takovou a takovou pozici, a přesně proto by marketéři měli autoritu domény sledovat velice pečlivě.
 
Co se vlastně změnilo od poslední verze?
Jones: Změnily se hned tři klíčové věci: set tréninku, algoritmus tréninku a také faktory modelu.
 
Spíše než spoléhat se na výsledky vyhledávání, v modelu tréninku přidáváme i náhodné stránky bez hodnocení do posledních pozic (občas), takže se model může naučit něco také o stránkách, které by se v životě nehodnotily. Algoritmus tréninku kdysi spoléhal na komplexní lineární regresní model, aby znázornil vztahy. Nyní, po zlepšení naší sítě, to všechno znamená, že naše skóre autority domény bude daleko chytřejší a daleko přesnější.
 
Také monitorujeme zhruba třicet pět trilionů odkazů, což je poháněno našim Moz Link Explorer programem. Tyto odkazy jsou nyní monitorovány pro kvalitu, spolu s kvantitou. Integrovali jsme naše metriky pro Spam skóre, spolu s dalšími faktory, abychom daleko lépe změřili kvalitu odkazů.
 
Co bude tím největším dopadem na DA nyní, když bylo spuštěno nové skórování?
Jones: V tom nejbližším časovém úseku, skóre autority domény, ve velkém, půjdou dolů zhruba o nějakých sedm procent u skoro všech. Tento pokles reflektuje re-centrování autority domény.
 
V tom delším časovém hledisku, marketéři budou moci vidět skóre doménové autority, které se bude přizpůsobovat a samo spravovat daleko rychleji. To vše je díky vylepšené databázi odkazů, která se aktualizuje daleko častěji než náš starý index.
 
Uvedli jste, že autorita domény je diagnostický nástroj, který má pomoci správcům webu zlepšit výkon stránky. Jak to vlastně autorita domény dokáže?
 
Jones: Abychom se vyjádřili jasně, autorita domény dovoluje správcům webu učinit rozhodnutí o tom, o čem si myslí, že by mohlo zlepšit výkon jejich stránky. Například, pokud stránka správce webu měla daleko menší hodnocení než konkurence, napříč tomu, že má vyšší autoritu domény, pravděpodobně to indikuje fakt, že správce webu musí zlepšit kvalitu či kvantitu obsahu na jeho stránce.
 
Některé společnosti zneužívaly autoritu domény s prodejem/nákupem odkazových schémat. Jak se nová verze autority domény staví k tomuto problému?
Jones: Skrze náš odkazový index, detekci spamu a pokročilému modelu strojového učení nyní může Moz lépe detekovat manipulaci s odkazy a snížit skóre autority domény způsobem podobným tomu, jakým Google či Bing snižují hodnocení špatné backlinky. Náš model však specificky necílí na žádné určité schéma, spíše se snaží identifikovat jisté vzorce manipulace s odkazy, které nemají za výsledek zlepšení hodnocení, a těm snižuje hodnocení.
 
 
 
Jak byste odpověděli na obvinění, že autorita domény je pouhé rozptýlení a že zlepšení skóre autority domény vůbec neznamená, že se zlepší i hodnocení?
Jones: Autorita domény je naprosto nesmyslná, když není porovnávána s ostatními stránkami, a to je fakt. Na čem záleží, není to, jestli vaše stránka povýší nebo poklesne – na čem záleží je to, jak tyto poklesy či nárůsty souvisí s vaší konkurencí.
 
A dále, autorita domény je pouze jedna z metrik, která má ilustrovat, jak vlastně bude vaše stránka výkonná ve výsledcích vyhledávání. Autorita stránky, obtížnost klíčových slov, příležitosti klíčových slov, četnost klíčových slov, hodnocení, CTR a také místní nejlepší praxe jsou pouze části stejného koláče, který marketéři musí monitorovat a hodnotit spolu s DA. Problémy se vyskytují, když se správci webů fixují na jednu z metrik, ať už je to autorita domény nebo cokoliv jiného.