Sodíkové výbojky se začaly osazovat jako primární zdroje veřejného osvětlení již v polovině 20. století a začaly nahrazovat své rtuťové předchůdce. Dnes výrazně na tomto poli dominují. Obdobnou situaci lze zaznamenat i v osvětlování pěstebních prostor zemědělských podniků a farem. Tato technika se označuje jako HPS (hlavní pěstební světla), je osvědčeným zdrojem umělého světla pro pěstování rostlin […]